Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Ασκήσεις

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να λύνουν ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αν έχουν απορίες να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα.
Εδώ μπορείτε να βρείτε το πρώτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 1ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το δεύτερο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 2ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το τρίτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 3ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το τέταρτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λυσείς). 4ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το πέμπτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 5ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το έκτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις) 6ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το έβδομο φυλλάδιο ασκήσεων (λύσεις). 7ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το όγδοο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 8ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το ένατο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 9ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το δέκατο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 10ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το ενδέκατο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 11ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το δωδέκατο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 12ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το δέκατο τρίτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 13ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το δέκατο τέταρτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 14ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το δέκατο πέμπτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 15ο φυλλάδιο ασκήσεων
Εδώ μπορείτε να βρείτε το δέκατο έκτο φυλλάδιο ασκήσεων (με λύσεις). 16ο φυλλάδιο ασκήσεων