Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Ανακοινώσεις (για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018)

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της 1ης προόδου εδώ .

Η δεύτερη πρόοδος θα δωθεί στις 14/5, στις 5 η ώρα το απόγευμα (στα αμφιθέατρα Ξ/Π και Β, καθώς και στις αίθουσες 1 και 3). Δεν θα γίνει μάθημα εκείνη τη μέρα.

Η συμμετοχή στις προόδους είναι υποχρεωτική για τους πρωτοετείς φοιτητές. Στις προόδους δεν μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές μεγαλύτερων ετών. Ο βαθμός της κάθε προόδου αντιστοιχεί στο 20% του τελικού βαθμού.

Έκτακτα μαθήματα θα γίνουν στις 27/4 και 4, 11 και 18/5. Τα μαθήματα θα γίνουν στο αμφιθέατρο Ξ/Π, 4-6 μμ.

.