Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Ανακοινώσεις

Τα μαθήματα επανάληψης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 θα γίνονται διαδικτυακά στο BigBlueButton: https://conference.physics.uoc.gr/b/9qg-cca-cqf.