Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Ανακοινώσεις (για το Εαρινό εξάμηνο 2019-2020)

Έπειτα από την αναστολή της εκαπιδευτικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο, η πρόοδος του μαθήματος που ήταν προγραμματισμένη για τις 23/3 αναβάλλεται. Νεώτερη ανακοίνωση για το πότε θα δοθεί, καθώς και για το νέο πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος, θα εκδοθεί μετά τις 25/3.