Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Ανακοινώσεις (για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018)

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της 1ης προόδου εδώ .

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της 2ης προόδου εδώ .

Ο βαθμός της κάθε προόδου αντιστοιχεί στο 20% του τελικού βαθμού.