Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Παλαιά Θέματα

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα θέματα προηγούμενων εξετάσεων.
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2014 (HM)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014 (HM)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2015 (HM)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015 (HM)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2016 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2016 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2017 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2017 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2018 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2018 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2019 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2020 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2020, Α Τμήμα (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2020, Β Τμήμα (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 (με λύσεις)