Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Παλαιά Θέματα

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα θέματα προηγούμενων εξετάσεων.
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2014 (HM)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014 (HM)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2015 (HM)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015 (HM)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2016 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2016 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2017 (με λύσεις)
Θέματα 1ης προόδου Μάρτιος 2017
Θέματα 2ης προόδου Απρίλιος 2017
Θέματα εξεταστικής Ιουνίου 2017 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 (με λύσεις)
Θέματα εξεταστικής Ιανουαρίου 2018 (με λύσεις)
Θέματα 1ης προόδου Μάρτιος 2018