Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Περιγραφή

Tο μάθημα "Φ-102. Γενική Φυσική II" είναι το μάθηµα Γενικής Φυσικής Ηλεκτροµαγνητισµού και Οπτικής για πρωτοετείς φοιτητές. Στο μάθημα εισάγονται µε απλό τρόπο οι θεµελιακοί νόµοι Gauss, Ampere-Maxwell και Faraday. Δίνεται έµφαση στον υπολογισµό ηλεκτρικού πεδίου και δυναµικού κατανοµών φορτίου, στον υπολογισμό μαγνητικού πεδίου από κινούµενα φορτία και ρεύµατα σε αγωγούς απλής γεωµετρίας. Εξετάζονται συνοπτικά απλά κυκλώµατα συνεχούς και εναλλασόμενου ρεύµατος. Τα θέµατα οπτικής, που καλύπτουν τις απαραίτητες γνώσεις για το εργαστήριο Οπτικής, περιλαµβάνουν Γεωµετρική και Κυµατική Οπτική.

Διδακτέα ύλη

Νόµος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο και δυναµικό, ροή Ηλεκτρικού πεδίου και Νόµος Gauss, κατανοµές φορτίου, αγωγοί σε ηλεκτροστατική ισορροπία. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά, ενέργεια αποθηκευµένη σε Ηλεκτρικό πεδίο.

Ρεύµα και αντίσταση. Απλό µοντέλο ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, κανόνες Kirchhoff. Φόρτιση πυκνωτή.

Ιδιότητες µαγνητικού πεδίου και κίνηση φορτίου σ’ αυτό. Δύναµη Laplace. Δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό.

Πηγές µαγνητικού πεδίου. Σχέση Biot-Savart. Νόµος του Ampere, Νόμος του Gauss στο μαγνητισμό. Επαγωγή, Νόµος Faraday, η έννοια της ΗΕΔ.

Αυτεπαγωγή, Ενέργεια μαγνητικού πεδίου, kυκλώματα RL, ταλαντώσεις σε κυκλώματα LC. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, κυκλώματα RLC στη σειρά, συντονισμός, μετασχηματιστές.

Ρεύμα μετατόπισης, εξισώσεις Maxwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Φύση του φωτός, Αρχή του Huygens. Νόμος της ανάκλασης, διάθλαση, Νόµος του Snell, διασπορά. Γεωµετρική οπτική, σχηματισμός ειδώλων, κάτοπτρα, λεπτοί φακοί και εφαρµογές.

Περίθλαση και συμβολή, πείραµα διπλής σχισµής του Young, συμβολή σε λεπτά υμένια. Εικόνα περίθλασης από στενές σχισμές, οπτικό φράγµα περίθλασης. Πόλωση φωτεινών κυμάτων.

Αξιολόγηση

  • Η συνεχής παρουσία σας στα μαθήματα είναι απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτά συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε εβδομάδα θα γίνονται 3 διαλέξεις 2 ωρών στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και λύση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, κάθε βδομάδα θα γίνεται μία διάλεξη 2 ωρών.

  • Για το χειμερινό εξάμηνο καθώς και για την εξέταση του Σεπτεμβρίου ο βαθμός του μαθήματος καθορίζεται από το τελικό διαγώνισμα (για όλους τους φοιτητές).

  • Για το θερινό εξάμηνο, ο βαθμός τον Ιούνιο για τους πρωτοετείς θα καθορισθεί από το βαθμό τους σε (υποχρεωτική) προόδο (ή προόδους) και από το βαθμό στο τελικό διαγώνισμα τον Ιούνιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι θα συμβεί στο τρέχον εξάμηνο μπορείτε να δείτε τις Ανακοινώσεις του μαθήματος. Για τους φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, ο βαθμός θα καθορισθεί από το βαθμό της εξέτασης στο τελικό διαγώνισμα του Ιουνίου. Οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να συμμετάσχουν στην πρόοδο.

Γενικά

ΦΥΣ-102. Γενική Φυσική ΙΙ
Ώρες: 6
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 2ο

Διδάσκων: Ιωσήφ Παπαδάκης
Γραφεία: 2ος όροφος, Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη, 2-4 μμ.
e-mail: jhep@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 11-13 Αμφ. Ξανθόπουλου/Πνευματικού (Εαρινό εξάμηνο)
Τετάρτη 11-13 Αμφ. Β (Χειμερινό εξάμηνο)

Παλαιότερη ιστοσελίδα του μαθήματος:
Εαρινό εξάμηνο 2013-2014